Với trên 16 mẫu thiết kế theo phong cách hiện đại, rất hợp phong thủy, CHUNG CƯ TDH – TRƯỜNG THỌ sẽ mang đến cho cộng đồng dân cư nơi đây một không gian sống hoàn hảo nhất
 

Click vào để xem chi tiết các mẩu căn hộ 
                                     

ATM-1 (02 phòng ngủ): 244,5 m2
ATM-2 (02 phòng ngủ): 172,4 m2
ATM-3 (02 phòng ngủ): 273,33 m2
A.2a (02 phòng ngủ): 87,52 m2
A.2b (02 phòng ngủ): 94,8 m2
A.2c (02 phòng ngủ): 90,23 m2
A.2d (02 phòng ngủ): 73,2 m2
A.2e (02 phòng ngủ): 92,10 m2 – 92,40 m2
A.2f (02 phòng ngủ): 87,10 m2 – 87,70 m2
A.2g (02 phòng ngủ): 84,90 m2
A.2h (02 phòng ngủ): 72,3 m2
A.3a (03 phòng ngủ): 93.00 m2 – 93,80 m2
A.3b (03 phòng ngủ): 100,70 m2
A.3c (03 phòng ngủ): 109,70 m2 – 110,40 m2
A.3d (03 phòng ngủ): 113,20 m2 – 114,10 m2

BTM-1 (02 phòng ngủ): 185,8 m2
BTM-2 (02 phòng ngủ): 226,30 m2
BTM-3 (03 phòng ngủ): 227,00 m2
B.2a (02 phòng ngủ): 84,40 m2
B.2b (02 phòng ngủ): 86,00 m2 – 86,40 m2
B.2c (02 phòng ngủ): 72,1 m2
B.2d (02 phòng ngủ): 91,80 m2 – 91,90 m2
B.3a (03 phòng ngủ): 113,50 m2 – 114,30 m2
B.3b (03 phòng ngủ): 100,74 m2
B.3c (03 phòng ngủ): 102,00 m2 – 102,40 m2
B.3d (03 phòng ngủ): 100,90 m2